زنان و مسأله‌ی رهایی: یک گفتگو

پروبلماتیکا: مسأله‌ی رهاییِ (emancipation) زنان، تعریف و کارکرد آن، همواره یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائلِ میانِ فعالان و نظریه‌پردازان فمینیستی به شمار می‌رود. این مسأله موضوع اصلی همایشی بود که در فوریه‌ی ۲۰۱۴ در دانشگاه نانتِر پاریس با عنوان «به رهایی اندیشیدن» برگزار شد. در این همایش، نظریه‌پرداز فمینیست، جون والاک اسکات، به بحث درباره‌ی کاربردهای نژادپرستانه‌ی رهایی جنسی در دهه‌های اخیر و تشریح خاستگاه‌های این تحریف در رتوریکِ نئولیبرال آزادی جنسی پرداخته است. از دو متن زیر، متنِ نخست، ترجمه‌ی فارسیِ سخنانِ جون والاک اسکات است که هشداری علیهِ خطرهای ناشی ازدیدگاه لیبرالِ دموکراسی جنسی است. متن دوم برگرفته از سخنرانی کورنلیا موزر، فیلسوف و پژوهشگرِ مرکز ملی پژوهش‌های علمی (CNRS) است که جایگاه مفهوم رهایی را در مبارزات فمینیستی مورد تحلیل قرار می‌دهد و صراحتاً واکنشی است انتقادی به سخنان اسکات. مقاله‌ی نخست توسط الهه هاشمی، و مقاله موزر توسط سمیرا رشیدپور به فارسی ترجمه شده. برای خواندن این مقالات، بر پیوندهای زیر کلیک کنید:

رهایی و برابری: نوعی تبارشناسی انتقادی، جون والاک اسکات، ترجمه‌ی الهه هاشمی

رهایی در مقامِ مفهوم سیاسی در مبارزات فمینیستی و کوییر، کورنلیا موزر، ترجمه‌ی سمیرا رشیدپور