بازنشر مجموعه‌ی «شهر را با هم ببینیم»

مقدمه‌ی پروبلماتیکا: متون منتشر‌شده‌‌ی «شهر را با هم ببینیم» که در سایت مدرسه‌ی علوم اجتماعی منتشر شده است؛ نمایانگر بینش دانش‌آموزانی است که به مطالعه‌ی اجتماعی وضعیت زیستیِ خود علاقه‌مند شده و به‌ مدت یک دوره‌ کاردو (کارگاه-اردو) درگیر دیدنِ شهر از مجرای مفاهیمی که ساده با آنها آشنا شده‌اند، گشته‌اند. اهمیتِ بداعتِ نگاه‌های ایشان و شجاعت‌ِ نوشتنِ تجربه‌ی دغدغه‌مندانه‌شان امری است که ضرورتِ خواندن‌شان را موجب‌ می‌شود. پروبلماتیکا این مجموعه را که پیشتر در سایت مدرسه‌ی علوم اجتماعی منتشر شده، بازنشر می‌کند.

 

برای خواندنِ متن کامل تصویرِ بالا را کلیک کنید