ایده‌ی پروبلماتیک

پروبلماتیکا: انجمن علمی-دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبایی در ۱۶ اسفندماه سال ۱۳۹۳ نشستی را برگزار کرد با عنوان «پروبلماتیک چیست؟». سخنرانان این نشست آرش حیدری و محمدمهدی اردبیلی از اساتید دانشگاه علامه‌طباطبایی بودند که هرکدام از منظر خود بر سر مفهوم «پروبلماتیک» مباحثی را ایراد کردند. گزارش‌های زیر متن پیاده‌شده‌ی نشست است که آرش نریمانی آنها را پیاده‌سازی کرده است و سپس هر یک از سخنرانان به اختیار و صلاحدید خود آن را جرح، تعدیل و ویرایش کرده‌اند و برای انتشار در اختیار پروبلماتیکا قرار داده‌اند. برای مطالعه‌ی هر یک از مطالب، بر لینک‌های زیر کلیک کنید:

محمدمهدی اردبیلی، پروبلماتیک و مبانی فلسفی

آرش حیدری، پروبلماتیک جامعه‌شناسی در ایران