نمی‌توانیم ادامه دهیم، ادامه می‌دهیم: گفت‌وگوی سمیرا رشیدپور، فرهاد حیدری گوران و فاضل محمود درباره‌ی ادبیات اقلیت

جلد ادبیات اقلیت

برای دانلود کتاب بر تصویر فوق کلیک کنید

پروبلماتیکا: ایده‌ی «ادبیات اقلیت» را اولین بار دولوز وگتاری در کتاب «کافکا: به سوی ادبیات اقلیت» (۱۹۷۵) مطرح کردند. در واقع شاید بتوان گفت این کتاب محصول اوج همکاری دلوز و گتاری است. آنها در این بخش شاخص‌هایی را برای ادبیات اقلیت برمی‌شمارند که در این گفتگو به موضوع اصلی بحث ما بدل شده است. سعی ما بر آن بود تا مفاهیمی مانند زبانِ اکثریت، زبان اقلیت، زبان بومی، قلمروزدائی، قلمرویابی، بیان جمعی، سیاسی بودن ادبیات اقلیت را به بحث در زبان فارسی و ادبیات فارسی بکشانیم. بخش «ادبیات اقلیت چیست؟» دلوز و گتاری در سال ۱۳۷۴ در کتاب سرگشتگی نشانه‌ها (نمونه‌های نقد پست‌مدرن؛ گزینش و ویرایش مانی حقیقی) با ترجمه‌ی بابک احمدی به فارسی ترجمه شد. متن اصلی این کتاب هم دو دهه بعد یعنی در سال ۱۳۹۲ تقریباً به صورت همزمان با دو ترجمه به دست خواننده‌ی فارسی‌زبان رسید. متن حاضر اولین بخش از سلسله مباحثات پیرامون مساله‌ی «اقلیت» است که حول گفت‌و‌گویی میان فرهاد حیدری گوران، نویسنده و پژوهشگر؛ سمیرا رشیدپور، نویسنده و مترجم، و فاضل محمود، مترجم و محقق ادبیات فارسی شکل گرفته‌. در واقع این گفت‌وگوی سه نویسنده‌ی کورد به زبان «فارسی» است.