هنر و خیابان

تصاویر پیش رو لحظاتی از تجربه‌ی چند ساله‌ی من در برخورد با پدیده‌ی گرافیتی و نگارندگان آن است. لحظاتی که شاید با قرار گرفتن در قالب نوشتارهای طولانی و ثقیل، توان ادای حق مطلب پیرامون این موضوع را نداشته باشند. لحظاتی تعیین‌کننده برای یک دانشجوی جامعه‌شناسی که متوجه شد نوشتنِ صرف در هر فرم ناکافی و وظیفه در شرایط فعلی ورود به سایر مدیوم‌ها و بهره‌بردن از آن در همین خاستگاه است. آن چه می‌بینید فضای کارگاهی آن‌ها و متشکل از هنرمندان Word Game و No name clan ya crowاست که روایت آغازین و سرانجام یک اجرای داخلی با تمامیِ جزییات منعکس از زندگی روزمره آنان را روایت می‌کند. به امید اینکه بتواند روزنه‌ای از فهم صحیح آن بدون دادوقال‌ها و حاشیه‌هایِ پیرامون گرافیتی در ایران باشد.

 

برای مشاهده‌ی تصاویر بر تصویر بالا کلیک کنید